Tietojesi käsittely turvallisesti on meille tärkeää. Haluamme kertoa mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytetään ja sinä voit päättää tietojesi luovuttamisesta meille. Kysymme vain sellaisia asioita, joita meidän tulee saada tietää, jotta voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin.

Yksitoista Helsinki Oy sitoutuu henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn sekä luottamuksellisuuteen. Keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja osana toimintaamme tässä Tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti Euroopan Unionin Yleisiä tietosuojaperiaatteita sekä Suomen lakia noudattaen.

JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ SELOSTETTA, ÄLÄ ANNA YKSITOISTA HELSINGILLE HENKILÖTIETOJASI.

HENKILÖTIEDOT

TIEDOT, JOTKA LUOVUTAT MEILLE UUTISKIRJEEN JA/TAI YHTEYDENOTTOLOMAKEEN YHTEYDESSÄ

Liittyessäsi uutiskirjeen tilaajaksi tai jättäessäsi yhteydenottopyynnön keräämme rekisteriimme seuraavat tiedot:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Mahdollinen yhteydenoton syy

TIETOJEN KÄYTTÖ

Yksitoista Helsinki Oy käyttää edellisessä kohdassa 3 kerrottuja henkilötietoja lähettääkseen uutiskirjeen tai ajankohtaista tietoa yrityksestä tai ollakseen yhteydessä sinuun, jos niin toivot.
Tietoja voidaan käyttää palveluistamme viestimiseen esimerkiksi voidaksemme lähettää sinulle sähköpostia tulevista tapahtumistamme tai uusista palveluista.


TIETOJEN YHDISTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille itsenäistä käyttöä varten. Henkilötietoja voidaan kuitenkin joutua luovuttamaan viranomaisille niin pyydettäessä. Niin ikään Yksitoista Helsinki Oy varaa oikeuden luovuttaa henkilötietoja omasta aloitteestaan viranomaisille tai avustaville kolmansille osapuolille hallintomenettelyissä, joissa se joutuu selvittämään väärinkäytös- tai rikosepäilyä.

TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Osa käyttämistämme sähköisistä järjestelmistä siirtää henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolella sijaitseville palvelimille, esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltoihin, jonka henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksista.

Yksitoista Helsinki Oy ja käyttämämme palveluntarjoajat sopivat henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, jotta henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän Selosteen mukaisesti.

OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkistaa ja pyytää korjattavaksi tietosi sekä kieltää niiden käytön yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteiden mukaisesti.
Yksitoista Helsinki Oy on velvollinen säilyttämään hallussaan olevien henkilötietojen luottamuksellisuuden. Tietojen tarkistamiseksi ja muuttamiseksi asiakkaan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä väärinkäytösten estämiseksi.

PALVELUN YLLÄPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Tietojen ylläpitäjä on Yksitoista Helsinki Oy. Saadaksesi lisätietoja oikeuksistasi ja tietosuojakäytännöstämme, ota yhteyttä minna.koskelo@11hki.fi