Minna Koskelo

Minna Koskelo on tulevaisuusmuotoilun edelläkävijä Suomessa. Hän yhdistää ajattelussaan raikkaalla tavalla ennakointiajattelua, palvelumuotoilua ja ihmistieteitä rikastaen käsitystämme siitä, mitä voisi olla ja mitä voisimme tulevaisuuksien eteen tehdä.
Koskelon missio on saada tulevaisuusajattelu osaksi organisaatioiden ja ihmisten päätöksentekoa. Koskelo on myös jäsen arvostetussa Association for Professional futurists -yhdistyksessä.

Koskelo työskentelee täysipäiväisesti tulevaisuusmuotoilijana tulevaisuusmuotoilun ja ennakoinnin kehittämisen parissa perustamassaan tulevaisuusmuotoilun yrityksessä 11Helsinki.

Viimeisten lähes 20 vuoden aikana Koskelo on työskennellyt yli 70 organisaation ja lähes 40 toimialan parissa. Koskelolla on kokemusta satojen yhteiskehittämisen työpajojen vetäjänä sekä kysyttynä keynote-puhujana. Asiakkaat ovat sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Sivutyönä Koskelo opettaa tulevaisuusajattelua Laurea AMKissa Service Innovation and Design Master -ohjelmassa.

Koskelo on myös perustaja ja vetäjä ennakointia edistävässä Futures Finland sekä perustaja ja ydintiimin jäsen Tulevaisuuspäivä yhdistyksissä. Tulevaisuuspäivä palkittiin vuoden 2019 ennakointitekona. Tunnustuksen myönsivät Valtioneuvoston kanslia, Työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus ja Uudenmaan Liitto.

Koskelo toimii luottamustehtävissä vakituisena asiantuntijana Itla Säätiön lapsi- ja perhepolitiikan ennakointiverkostossa sekä neuvonantajana Lasten ja nuorten säätiössä.

Koskelon mukaan tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voi tutkia ja tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Tulevaisuutta muotoillaan tänään.

Kuva: Meeri Utti

Koskelon cv:hen voit tutustua tarkemmin LinkedInissä
https://www.linkedin.com/in/minnakoskelo/

11Helsinkiin voit tutustua tästä
https://11hki.fi/